Zaawansowane techniki augmentacji kości

new
Program szkolenia:

Zajęcia rozpoczynają się wykładem teoretycznym, po którym rozpoczynają się ćwiczenia praktyczne. Podczas części warsztatowej uczestnicy mają do dyspozycji  stanowiska do ćwiczenia 5 różnych procedur medycznych.

 

  1. Autogenne przeszczepy cylindrycznych wycinków kości przy pomocy zestawu Transfer Control i mocowanie przeszczepu przy użyciu śrub z zestawu Screw.
  2. Autogenne przeszczepy bloczków kostnych przy wykorzystaniu urządzenia piezo, mocowanie przeszczepu śrubami z zestawu Screw System.
  3. Autogenne przeszczepy pierścieni kostnych z zestawem Ring Control i ich mocowanie śrubami z zestawu Screw System.
  4.  Splitting i spreading kości przy użyciu zestawu Split-Control Plus, urządzenia piezo oraz pił kostnych.
  5. Podniesienie dna zatoki za pomocą urządzenia piezo i instrumentów ręcznych.
  6. Zastosowanie autogennych skoncentrowanych czynników wzrostu (CGF).
  7. Połączenie CGF wraz z innymi metodami autogennymi.
15-16 grudnia 2017
Warszawa