Współczesna rehabilitacja stomatologiczna: Zaburzenia czynnościowe narządu żucia, fizjoterapia, okluzja, artykulacja.

2
1
3
4

PLAN SZKOLENIA

SOBOTA

9.00–9.45

Wprowadzenie do problematyki zaburzeń czynnościowych

(historia, epidemiologia, terminologia, klasyfikacja, uwagi praktyczne).

10.00–10.45

Najczęstsze zaburzenia czynnościowe i ich patomechanizm

(przemieszczenia krążka, stany zapalne, osteoartritis, ból mięśniowy – ogólnie).

11.00–12.45

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Badanie czynnościowe.

Testy różnicowe (testy trakcji, dystrakcji, ślizgi boczne i przyśrodkowe). 

Testy ruchomości ssż (otwieranie, zamykanie, ruchy boczne).

Podstawowe badanie palpacyjne mięśni żucia.

Różnicowanie bólu pochodzenia mięśniowego i stawowego.

12.45–14.30 PRZERWA OBIADOWA
14.30–15.15

Pierwsza pomoc, leczenie wstępne, fizykoterapia (laser i jonoforeza)

i farmakoterapia.

15.30–16.15

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Szyna silikonowa, aqualizer, podstawowe techniki manualne

(trakcja, dystrakcja, spray and streach, pir – rehabite).

 16.30–18.00 Bruksizm.

 

NIEDZIELA

9.00–9.45  Okluzja i jej rola w etiologii zaburzeń czynnościowych.
10.00–10.45

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Analiza starcia patologicznego, diagnostyka bruksizmu, wewnątrzustna,

analiza zwarcia.

11.00–11.45 Szyna stabilizacyjna (wskazania, planowanie, budowa, mechanizm działania).
12.00–12.45 Rejestracja CR – minireg, ustalanie leczniczego położenia żuchwy.
12.45–14.30 PRZERWA OBIADOWA
14.30–16.15 Oddanie szyny, dopasowanie wewnętrzne, korekta zwarcia na szynie.
16.30–18.00 Powikłania, problemy, błędy follow-up.

PROWADZĄCY: dr n. med. Andrzej Bożyk

Andrzej Bożyk

Dr n. med. Andrzej Bożyk urodził się 16.12.1974 roku w Warszawie. W 1998 roku ukończył studia na kierunku lekarsko dentystycznym I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z wynikiem bardzo dobrym. Od roku 2000 jest asystentem w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie. W roku 2004 uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych. W 2008 roku zdał egzamin specjalizacyjny z dziedziny Protetyki Stomatologicznej. W 2015 roku rozpoczął specjalizację z dziedziny ortodoncja. Dr n. med. Andrzej Bożyk jest współautorem 55 prac naukowych i 68 doniesień zjazdowych. Członek PTS i PTDNŻ.

MIEJSCE:

WARSZAWA

DATA:

1-2.04.2017r.

CENA:

2000 zł