Planowanie implantologiczne

z zastosowaniem tomografii CBCT

mm2

Czas trwania 6 godzin

 

Zakres materiału:

Wykład - 1,5h
 1. Przegląd sposobów planowania implantów
 2. Znaczenie diagnostyki CBCT w planowaniu implantów
 3. Zasady poprawnego planowania i ich ewolucja związana ze postępem medycyny
 4. Czynniki wpływające na stabilizację pierwotną implantów
 5. Sposoby rozwiązania trudnych przypadków
 6. Najczęściej popełniane błędy
 7. Wykorzystanie szablonów implantologicznych: zalety i wady
Przegląd przypadków i dyskusja - 1,5h
 1. Pojedynczy implant
 2. Implantacje złożone
 3. Uzupełnienia pełnych łuków
Część praktyczna - 2 x 1,5h
 1. Analiza zdjęcia tomograficznego, czyli co możemy zobaczyć
 2. Wytyczenie przebiegu kanału nerwu zębodołowego dolnego
 3. Analiza gęstości kości w różnych płaszczyznach
 4. Określenie optymalnej wielkości implantów
 5. Pomiar potrzebnego volumenu materiału kościozastępczego
 6. Opracowanie raportu implantologicznego
 7. Omówienie przygotowanych przypadków
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat oraz materiały promocyjne i szkoleniowe.
20 kwietnia 2018r.
Zabrze
11 maja 2018r.
Łódź
CENA:
800 zł