CEIA 2014 – relacja

W dniach 24.10.2014-25.10.2014 w Krakowie odbyło się Jubileuszowe Sympozjum CEIA

Central European Implant Academy jest jednym z największych ośrodków szkoleniowych w

Polsce. W tym roku mielismy zaszczyt wysłuchać Prof. Stephena Chu-Wykładowca na Oddziale

Protetyki Stomatologicznej na Uniwersytecie Columbia, Dr.n.med. Francesco Amato-absolwent

studiów doktoranckich z Mikrobiologii Biofarmaceutycznej na Uniwersytecie Medycznym w

Catanii we Włoszech.

Pierwszy dzień rozpoczął się od przemówienia kierownika CEIA Dr hab. n. med. Piotra

Majewskiego. W słowach wstępu Pan Doktor przypomniał historię powstania Środkowo-

Europejskiej Akademii Implantologii Dentystycznej oraz wymienił ośrodki naukowe na całym

świecie z nią współpracujące.

 

10.CEIA_zdjecie_

W pierwszym wykładzie powyższego sympozjum Dr Majewski zaprezentował autorską

Klasyfikację komplikacji i powikłań w leczeniu implantoprotetycznym. W sposób rzeczowy

podzielił trudne przypadki kliczniczne i przedstawił sposób postepowania na własnych

przykładach. Omówił problem zaniku taknek twardych i miękkich wokół implantów i sposoby

ich agumentacji. Określił najkorzystniejsze linnie cięcia przed planowanym wszczepieniem

materiału kościozastępczego, materiału allogennego lub autogennego. Ten ostatni jest najczęściej

wykorzystywanym i dającym najbardziej przewidywane wyniki leczenia wg dr Majewskiego.

Przedstawił zastosowanie błon zaporowych w metodach regeneracji tkanek twardych oraz rodzaje

szycia, które najkorzystniej wpływaja na proces gojenia się miejsc pozabiegowych.

Kolejnym wykładowca był Prof. Stephen Chu, który przy pomocy wielu przykładów klinicznych

udowadniał jak duże korzyści niesie ze sobą implantacja natychmiastowa dla zachowania estetyki

w szczególności w odcinku przednim, nawet pomimo toczacych się stanów zapalnych w miejscach

implntowanych. Określił dokładne wymiary grubości blszki przedsionkowej w przypadku której

można zaniechac augmentacji materiałami kościozastpeczymi. Ponad to udzilił wskazówek

prawidłowego nawiercania łoża pod implant w odcinku przednim oraz zaznaczył jak ważną rolę

dla zachowania optymalnego efektu estetycznego ma kolor łącznika. Udowadniał że w odcinku

bocznym odpowiednia ilość tkanek jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania koron

protetycznych.
d22a136490011ddd0703b390fdfcc55b_0
W następnej kolejności wykładał dr n. Med. Francesco Amato. Który skupił się w swoim

przemówieniu na 3 grupach przypadków klinicznych. Zaznaczał że prawidłowa ocena przyszłego

miejsca implantacji jest kluczowa dla określenia przewidywanego wyniku leczenia. Pierwszą

grupę pacjentów stanowiły osoby u któych nie zaobserwowano zaniku ścian zębodołu oraz kości

interproksymalnej. W tej grupie pacjentów sposób implantacji był najprostszy, a rokowanie

najlepsze.

Druga grupa pacjentów były to osoby z zanikami scian zębodołów. Pacjenci u których materiał

kościozastępczy był niezbędnie potrzebny do zachowania odpowiednich efektów estetycznych

leczenia, rokowanie w dużej mierze przewidywalne. Trzecia grupa pacjentów była najtrudniejsza

do określenia przewidywanych wyników leczenia. W pierwszej kolejności agumentacja przy

pomocy bloków allogennych alub autogennych mocowanych do tkanek przy pomocy pinów. Po

paromiesięcznej odbudowie tkanki twardej imlantacja wraz z przeszczepem tkanek miękkich dla

uzyskania najkorzystniejszego efektu końcowego.

lek.dent Michał Korba

Polub
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
Udostępnij
Tagged in
There are 4 comments on this post
 1. Czerwiec 13, 2016, 4:05 pm

  Thanks for inuidotcrng a little rationality into this debate.

 2. Październik 14, 2016, 2:40 am

  The new version is much improved. Nicely done.One more thing, though: Using the name in the "Hi, ——!" (instead of the channel name) is problematic for users with more than one channel.

 3. Październik 15, 2016, 10:25 am

  The original torligy was all there needed to ever be. I never was comfortable with subtitles until these movies, yet somehow it all worked. I enjoyed the first so much that I watched the other two the same weekend. If Hollywood needed to do something with these films, they should have bought them and simply dubbed them using the original cast. The production values were already there. I think we are sophisticated enough to deal with fresh faces on the screen. Isn’t that how new Stars are born?

 4. Luty 11, 2017, 4:52 pm

  after that, as he left church and shook the preachers hand, “It sure pays to pray for the preacher – what a blessing I received from the Word of God!” Are you praying for your pastors and elders at Grace Bible Church? Prayer brings change in others and yourself as you draw close to God! O Lord, Bless Pastor Don as he prepares to preach and give him liberty in preaching your Word each Lord’s day! Help us to come with prepared hearts to learn, obey, and worship you! Amen!

Skomentuj