Współczesna Rehabilitacja Stomatologiczna

WSPÓŁCZESNA REHABILITACJA STOMATOLOGICZNA - zaburzenia czynnościowe narządu żucia, okluzja, artykulacja, fizjoterapia. Szkolenie składa się z Części Teoretycznej: problematyka zaburzeń czynnościowych US i ich patomechanizm oraz Części Praktycznej: badanie czynnościowe, testy różnicowe (testy trakcji, dystrakcji, ślizgi boczne i przyśrodkowe), Testy ruchomości ssż (otwieranie, zamykanie, ruchy boczne), Podstawowe badanie palpacyjne mięśni żucia. Różnicowanie bólu pochodzenia mięśniowego i stawowego. Zapraszamy

Udostępnij
Konferencja “When Tomorrow tooth meets success stairs”

Konferencja niesie świeży przekaz stomatologii estetycznej na światowym poziomie. Praca w pełnej izolacji z wykorzystaniem koferdamu i teflonu, w maksymalnym powiększeniu przy użyciu mikroskopu, zarówno przy stomatologii zachowawczej, endodoncji czy protetyce. To jest trend, który w Polsce nabiera na sile i przyciąga coraz więcej lekarzy dentystów. Sukces zagranicznych grup „Style Italiano”, „Tomorrow Tooth” czy od nieco ponad roku polskiej grupy „Success Stairs” świadczy, że kierunek rozwoju stomatologii jest jasny, a jest nim jakość, estetyka i precyzja.

Udostępnij